Monday, January 18

Öznur Karakaş

*EN | TR

Öznur Karakaş is a PhD candidate and research assistant at Universitat Oberta de Catalunya (UOC). She is a member of CARENET and STS-Barcelona research groups. She holds master’s degrees in philosophy from Istanbul Galatasaray University as well as from University Toulouse-I and Univerzita Karlova v Praze as part of a program called “Europhilosophie Master Erasmus Mundus in French and German Philosophy”. She is especially interested in the philosophical lineage of Actor-Network Theory, care politics, and feminist epistemologies in feminist techno-science studies as well as the potential use of these theories in social movement studies. Currently, she is writing her PhD thesis on embodiment and affect politics in 2013 Gezi Movement by making use of the Deleuze-Guattarian concept of agencement.


Öznur Karakaş, Barselona Universitat Oberta de Catalunya’da (UOC) doktora öğrencisi ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. CareNet ve STS-Barselona araştırma gruplarına üyedir. İstanbul Galatasaray Üniversitesi ve Europhilosophie Fransız ve Alman Felsefesi üzerine Master Erasmus Mundus programının bir parçası olarak Toulouse Üniversitesi- II ve Prag Karlova Üniversitelerinde felsefe alanında yüksek lisans yapmıştır. Ağ-Fail (Actor-Network) Kuramının felsefi arkaplanı, ilgi/alaka (care) siyaseti ve feminist tekno-bilim araştırmaları kapsamında feminist epistemolojilerle, ayrıca bu kuramların toplumsal hareket araştırmalarında kullanılma imkanlarıyle ilgilenmektedir. Şu anda, Deleuze ve Guattari tarafından geliştirilen agencement kavramı üzerinden 2013 Gezi Hareketinde beden ve duygulanım siyasetini ele alan doktora tezini yazmaktadır.