Saturday, June 15

Taçlı Virüsün Tarihsel ve Toplumsal Okumaları | Historical and Social Reflections on Coronavirus

Konuşmacı | Speaker: Fatih Artvinli

Moderasyon | Moderation: Mehmet Ekinci

Kürasyon | Curation: Dr. Duygu Kaşdoğan &  Doç. Dr. Ebru Yetişkin

İsmini taç biçiminden alan korona virüs (COVID-19) salgını yaşanırken düzenlenen bu etkinlikte Fatih Artvinli, Mehmet Ekinci ve Ebru Yetişkin Salgınların Toplumsal ve Ruhsal Tarihi’ni konuştu. Farklı yüzyıllarda farklı coğrafyalarda ve farklı nedenlerle ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan salgınların tıp ve toplumla ilişkisi tarihsel ve sanatsal bir perspektifte tartışıldı. 

Bu etkinliğin genel çerçevesini oluşturan sorular şunlar: 

  • Salgınların gündelik hayat ve insanlar üzerindeki etkisi ile salgınlar sırasında açığa çıkan toplumsal ve ruhsal tepkiler, içinde yaşamakta olduğumuz güncel toplumsal olguyu kavrama konusunda bize neler söyleyebilir? 
  • Salgınların tıbbın değişimi ya da dönüşümü üzerinde ne tür etkileri olmuştur, salgınların kurumsal bir hafızası mümkün müdür? 
  • COVID-19 ile birlikte toplumsal bir kurum ve bilim olarak tıpta ne tür değişimler yaşanabilir? 
  • Bilim yalnızca bir kurum olarak değil aynı zamanda bir ilişkiler ağı olarak kavrandığında, bilimsel bilgi üretimi nasıl değişir ve politika üretim süreçlerini nasıl etkiler? 

Fatih Artvinli Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Acıbadem Üniversitesi öncesinde öğrenim hayatı boyunca aynı zamanda Sağlık Memuru olarak görev yaptı. Psikiyatri tarihiyle ilgili doktora tezini yazdığı dönemde Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Psikiyatri Acil ve H-2 Kadın Servisi’nde çalıştı. Burada, kurumun tarihini aydınlatmaya yönelik projelerde yer aldı. Fatih Artvinli’nin History of Psychiatry, History of Neurosciences, Osmanlı Bilimi Araştırmaları gibi dergilerde yayımlanan makalelerinin yanı sıra, yayımlanmış iki kitabı bulunmaktadır: Seraba Harcanmış Bir Ömür: Osman Bölükbaşı (Kitap Yayınevi, 2007) Delilik, Siyaset ve Toplum: Toptaşı Bimarhanesi (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2013).

Mehmet Ekinci Cornell Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Bölümü’nde doktora adayı ve öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam ediyor. Istanbulab Blog’da yayınlanan yazıların çevirmenliğini ve editörlüğünü yapıyor, blog için söyleşiler gerçekleştiriyor. Blogun yayın işleri koordinatörlüğünü Aybike Alkan ile birlikte yürütüyor. Doktora tez araştırması yaşam bilimleri araştırma laboratuvarları özelinde bilgi üretiminin politik ekonomisi ve sosyolojisine odaklanıyor.