Saturday, January 23

Özgür Narin

*EN | TR

Özgür Narin is Associate Professor of Economics at Ordu University.  He graduated from the Electrical & Electronics Engineering Department of Middle East Technical University. He completed his Ph.D. in Development Economics Department of Marmara University. He studied on the capitalist production of Science and Technology, particularly innovation and the changing scientific labour process. As a visiting scholar at New York University, he studied on changing labour processes under crisis and technological development. Some of his past works address the transformation of the higher education system, the transformation of mental labour, and the history of workers’ management in Turkey. You can see some of his articles (mostly in Turkish) here: https://nyu.academia.edu/OzgurNarin. His current research is on the alternative reorganization of society and social reproduction, particularly self management practices and self organization (Autopoiesis) experiences.


Özgür Narin, Ordu Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesidir. ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği’ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi’nde Teknoloji ve Emek süreçleri üzerine Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme bölümünde doktorasını tamamladı. New York Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak teknoloji, kriz ve sınıflar üzerine çalıştı. Toplumsal sınıflar, teknoloji, Kapitalizm’de bilim ve teknoloji üretiminin çelişkileri, bilimcinin emek sürecindeki dönüşümü ve üniversitelerin dönüşümü üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Halen toplumsal üretimin yeniden ve alternatif bir örgütlenmesi, özörgütlenme, dünyada ve Türkiye’de özyönetim deneyimleri üzerine çalışmaktadır. Kimi çalışmalarına şuradan ulaşılabilir: https://nyu.academia.edu/OzgurNarin.