Thursday, January 21

Maral Erol

*EN | TR

Maral Erol is an Associate Professor in the Isik University Humanities and Social Sciences Department. She has a PhD in Science and Technology Studies from Rensselaer Polytechnic Institute, and a BA and MA in Political Science and International Relations. After receiving her PhD, she completed her postdoctoral fellowship at Duke University. Her research interests are men & masculinities and gender, science & technology relations with a focus on biomedical technologies and medicalization. She has published on topics such as the medicalization of menopause in Turkey, perceptions of osteoporosis and risk in menopause, discourses of normal and abnormal menstruation, andropause and male aging, and functional foods and medicalization.


Maral Erol, Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde doçent olarak görev yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler dalındaki lisans eğitiminin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde aynı dalda yüksek lisans yapmıştır. Ardından Rensselaer Polytechnic Institute’de Bilim ve Teknoloji Çalışmaları alanındaki doktorasını tamamlamış ve Duke Üniversitesi’nde beş yıl boyunda postdoktora çalışmalarını sürdürmüştür. Araştırma alanları arasında erkeklik; toplumsal cinsiyet, bilim ve teknoloji ilişkileri; biyomedikal teknolojiler ve medikalizasyon (tıbbileşme) bulunmaktadır. Şu ana kadar, Türkiye’de menopozun tıbbileşmesi, menopozda osteoporoz ve risk algıları, normal ve anormal adet kanaması ile ilgili söylemler, andropoz ve erkeklerde yaşlanma, fonksiyonel besinler ve tıbbileşme konularında yayınlar yapmıştır.


PUBLICATIONS | YAYINLAR
  • Fonksiyonel Besinler ve Beslenmenin Tıbbileşmesi. (forthcoming) in Fonksiyonel Besinler, Gökhan Baysoy (ed.) Nobel Yayınevi: Istanbul.  
  • Anticipation, Choice, and Personal Responsibility: Medicalization of Menopause as a Case Study of Gendered Governmentality. 2016. pp. 169-182 in The Making of Neoliberal Turkey, Cenk Özbay, Maral Erol, Ayşecan Terzioğlu, and Umut Turem (eds). Routledge/Ashgate: Surrey
  • Unnecessary Bleeding, Unnecessary Suffering: Normalcy and Necessity of Menstruation in Promoting NovaSure®. 2015. Journal of Gender Studies 25(4): 367-381
  • From Opportunity to Obligation: Medicalization of Sexuality after Menopause. 2014. Sexualities 17(1-2): 43-62
  • “I Haven’t Died Yet”: Navigating Masculinity, Aging and Andropause in Turkey, (co- authored with Cenk Özbay). 2012. pp. 165-171 in Aging Men: Masculinities and Modern Medicine, Antje Kampf, Barbara Marshall and Alan Petersen (eds.). Routledge: London
  • Melting bones: The Social Construction of Postmenopausal Osteoporosis in Turkey. 2011.  Social Science & Medicine 73(10): 1490-1497
  • Neoliberalizmin İkinci Baharı (Second Spring of Neoliberalism). 2011.  pp. 133-147 in Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik. (Neoliberalism and the Intimate: Health, Body and Sexuality in Turkey), Cenk Özbay, Ayşecan Terzioğlu, Yeşim Yasin (eds). Metis Yayınevi: Istanbul
  • Tales of the Second Spring: Menopause in Turkey Through the Narratives of Menopausal Women and Gynecologists. 2009. Medical AnthropologyCross-Cultural Studies in Health and Illness 28(4): 368-396
  • Iktidar, Erkeklik ve Teknoloji (Power, Masculinity and Technology). 2004. Toplum ve Bilim 10: 127-143