Saturday, November 27

Duygu Kaşdoğan

*EN | TR

Duygu Kasdogan is a faculty member in the Department of Political Science and Public Administration at İzmir Katip Çelebi University in Turkey. She was a research fellow in the Sociology Department at Koç University, Istanbul under the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) Co-Funded Brain Circulation Scheme fellowship programme. Duygu is an ethnographer of science, and her research interests include sustainability studies, energy infrastructures, urban political ecology, feminist technoscience, and transnational STS. Duygu received her PhD in Science and Technology Studies Program from York University (Toronto), MA from the Comparative Studies in History and Society Program at Koc University (Istanbul), and BA from the Political Science & International Relations Department at Bogazici University (Istanbul). She was a visiting researcher in the Anthropology Department at MIT (Cambridge, USA) in 2013-2014.


Duygu Kaşdoğan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde çalışıyor. 2016 – 2017 yıllarında, Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde TÜBİTAK Co-Funded Brain Circulation Scheme programı kapsamında araştırmacı olarak çalıştı. Bilim etnografisi yapan Duygu’nun araştırma alanları sürdürülebilirlik çalışmaları, enerji altyapıları,  kentsel politik ekoloji, feminist teknobilim ve transnasyonel STS çalışmalarını içermektedir. Duygu doktora eğitimini Toronto York Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları programında, yüksek lisan eğitimini Koç Üniversite Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları programında, ve lisans eğitimini  Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. 2013-2014 öğretim yılında MIT Üniversitesi Antropoloji bölümünde misafir araştırmacı olarak bulundu.