Monday, January 18

Aybike Alkan

*EN | TR

Aybike Alkan is a PhD student and research assistant in the Department of Sociology at Koç University. She received her BS in Chemical Engineering from Middle East Technical University and earned her MS degree in Industrial Engineering from Koç University. During her master’s studies, she studied the future energy planning of Turkey considering financial and environmental parameters. Her current work sits at the intersection of state formation, water infrastructures, and expertise.  

E-mail: aybikestsistanbul@gmail.com


Aybike Alkan, Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktora öğrencisidir ve aynı bölümde araştırma asistanlığı yapmaktadır. Lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlamış, yüksek lisans derecesini Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden almıştır. Yüksek lisans kapsamında, finansal ve çevresel parametreleri dikkate alarak Türkiye’nin enerji planlaması üzerine çalışmıştır. Şu anda devlet oluşumu, su altyapıları ve uzmanlık kesişimi üzerinde araştırma yapmaktadır.   


STS-related Conference Presentations / Bilim, Teknoloji, Toplum Çalışmaları ile ilgili Konferans Sunumları

  • “Concrete politics, imaginary infrastructures: postwar state-making in the peripheries of Turkey”, Binocular Conference: Chimerizations, May 2018, Toronto, Canada.
  • “Large dams as affectively charged entities: the art of making the nation”,  Conference of Royal Anthropology Institute: Art, Materiality, Representation, June 2018, British Museum, London, United Kingdom