Thursday, September 28

STS Muhabbetleri | STS Talks

Kürasyon | Curation: Duygu Kaşdoğan & Ebru Yetişkin

Bilim, Teknoloji, Toplum Muhabbetleri STS alandaki incelemeleri Türkiye’de yaygınlaştırmayı ve güncel tartışmalar odağında kamuoyunun bilim, teknoloji ve toplumun müşterek üretimine demokratik katılımını arttırmayı amaçlamaktadır. Nisan-Mayıs ve Kasım-Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 kez düzenlenecek etkinlik dizisine yurt içinden ve yurt dışından katılan konuklar bir tema etrafında görüşlerini izleyicilerle paylaşarak muhabbet edecekler.

Science, Technology, Society Talks aims to spread STS in Turkey as well as increasing the democratic participation of public into the collective production of science, technology, and society with a focus on contemporary issues/discussions. This event series will be held four times a year in the months of April-May and November-December. The guests from Turkey and abroad will have a conversation with the audience around a specific theme.

Taçlı Virüsün Tarihsel ve Toplumsal Okumaları | Historical and Social Reflections on Coronavirus

Taçlı Virüsün Tarihsel ve Toplumsal Okumaları | Historical and Social Reflections on Coronavirus

Konuşmacı | Speaker: Fatih Artvinli Moderasyon | Moderation: Mehmet Ekinci Kürasyon | Curation: Dr. Duygu Kaşdoğan &  Doç. Dr. Ebru Yetişkin https://www.youtube.com/watch?v=mRZFnt0GfSs&t=31s İsmini taç biçiminden alan korona virüs (COVID-19) salgını yaşanırken düzenlenen bu etkinlikte Fatih Artvinli, Mehmet Ekinci ve Ebru Yetişkin Salgınların Toplumsal ve Ruhsal Tarihi’ni konuştu. Farklı yüzyıllarda farklı coğrafyalarda ve farklı nedenlerle ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan salgınların tıp ve toplumla ilişkisi tarihsel ve sanatsal bir perspektifte tartışıldı.  Bu etkinliğin genel çerçevesini oluşturan sorular şunlar:  Salgınların gündelik hayat ve insanlar üzerindeki etkisi ile salgınlar sırasında açığa çıkan toplumsal ve ruhsa...
STS Muhabbetleri | STS Talks
Taming the Nuclear: Between Past and Future Imaginaries | Nükleer’i Evcilleştirmek: Geçmiş ve Gelecek Tahayyülleri Arasında

Taming the Nuclear: Between Past and Future Imaginaries | Nükleer’i Evcilleştirmek: Geçmiş ve Gelecek Tahayyülleri Arasında

Konuşmacı | Speaker: Prof. Ulrike Felt Moderasyon | Moderation: Dr. Duygu Kaşdoğan Kürasyon | Curation: Dr. Duygu Kaşdoğan &  Doç. Dr. Ebru Yetişkin https://www.youtube.com/watch?v=bSmLMFRXgEo Whatever choice might be made in any given national context (and beyond) to expand the use of or to phase out of nuclear energy, we have come to live in “nuclear times”. And this well beyond any temporal horizon we usually think about. This invites to pose the question of what we can collectively learn from the ways nuclear pasts evolved? What futures did we imagine back then and how did major incidents (Three Mile Island, Chernobyl and Fukushima) disrupt the respective prevailing imaginaries of the nuclear and make us develop new ones? Using the notion of “taming the nuc...
STS Muhabbetleri | STS Talks
Democratisation of Technological Culture | Teknolojik Kültürün Demokratikleştirilmesi

Democratisation of Technological Culture | Teknolojik Kültürün Demokratikleştirilmesi

Konuşmacı | Speaker: Prof. Dr. Wiebe Bijker Moderasyon | Moderation: Prof. Dr. Hacer Ansal Kürasyon | Curation: Dr. Duygu Kaşdoğan &  Doç. Dr. Ebru Yetişkin https://www.youtube.com/watch?v=ymtPqmE5xas How does technology shape our democracies? Some would argue that technologies emancipate people because technologies help to cope with problems and they provide access to new resources. Others are afraid that the algorithms of Facebook and Google threaten our democracies. Can we, vice versa, shape our technologies democratically or is their development dictated by physics and economics? How can societies take control over research and innovation to serve their own developmental and democratic agendas? Which conditions make such self-rule possible? This talk explores ...
STS Muhabbetleri | STS Talks
Yapay Zeka, Dijital Cesur Yeni Dünya ve Hukuk | The Brave “Digital” New World: AI & the Law

Yapay Zeka, Dijital Cesur Yeni Dünya ve Hukuk | The Brave “Digital” New World: AI & the Law

Konuşmacı | Speaker: Av. Ceren Ünal, LLMModerasyon | Moderation: Yrd. Doç. Özgür Narin Kürasyon | Curation: Dr. Duygu Kaşdoğan &  Doç. Dr. Ebru Yetişkin https://www.youtube.com/watch?v=2lFOWlZpHZw İstanbulab’in 2 yıldır kamuoyunun bilim ve teknolojiyle ilgili güncel sorunları kavramasına katkıda bulunmak üzere düzenlediği Bilim, Teknoloji Toplum Muhabbetleri’nin altıncısı olan bu etkinlik, yapay zeka ve öğrenen makinaların hukuki yönüne odaklanıyor. Yapay zeka ve makine öğrenmesi, gitgide artan bir hızla kullandığımız veri değişimini içeren tüm teknolojilerde gömülü hale gelmekte ve yeni buluşlar ve hizmetlerin sunulmasından, insanların dijital dünyayla bütünleşmesine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar yaratmaktadır. Bununla birlikte, yapay zeka konusunda, özellikle kar...
STS Muhabbetleri | STS Talks
Judicialized health, the spirit of constitutionalism, and politics of labor in South Africa | Güney Afrika’da sağlığın hukukileştirilmesi, anayasacılık ruhu ve emek politikaları

Judicialized health, the spirit of constitutionalism, and politics of labor in South Africa | Güney Afrika’da sağlığın hukukileştirilmesi, anayasacılık ruhu ve emek politikaları

Konuşmacı | Speaker: Prof. Kaushik Sunder RajanModerasyon | Moderation: Assoc. Prof. Z. Umut Türem Kürasyon | Curation: Dr. Duygu Kaşdoğan &  Doç. Dr. Ebru Yetişkin https://www.youtube.com/watch?v=F04cHksDGpE The first event of 2019 STS Talks opens a conversation over the judicialization of health in South Africa. The “judicialization of health”, as conceptually developed by Joao Biehl and Adriana Petryna, speaks to ways in which demands concerning health have been made through the law, especially in global Southern contexts. In this talk, Sunder Rajan will discuss how judicial interventions in such cases are animated by creative interpretations of foundational constitutional principles. Sunder Rajan shows that judicial interventions speak to universalizing imaginaries o...
STS Muhabbetleri | STS Talks
Tıp Teknolojisi ve “Normal” Bedenin Yeniden Üretimi | Medical Technology and the Reproduction of Bodily Normality

Tıp Teknolojisi ve “Normal” Bedenin Yeniden Üretimi | Medical Technology and the Reproduction of Bodily Normality

Konuşmacı | Speaker: Yrd. Doç.  Dikmen BezmezModerasyon | Moderation: Doç. Dr. Murat Ergin Kürasyon | Curation: Dr. Duygu Kaşdoğan &  Doç. Dr. Ebru Yetişkin https://www.youtube.com/watch?v=pF7xc_pJwyE İstanbulab’indüzenlendiği Bilim, Teknoloji Toplum Muhabbetleri’nin dördüncüsü olan bu etkinlik, tıp teknolojisinin sakat kişilerin fiziksel rehabilitasyon süreçlerindeki etkilerine odaklanıyor. 1970’li yıllardan itibaren tıp teknolojisi alanında gerçekleşen önemli gelişmeler, insan bedeninin giderek daha iyi anlaşılabileceği ve böylelikle bedenin “hatalarının” telafi edilebileceği yönünde bir potansiyele işaret etmiştir. Sakatlık bağlamında, söz konusu gelişmeler teknolojinin sakatlığı “tedavi” edebileceği yönünde bir sava yol açmıştır. Sakatlık çalışmaları alanındaki diğer...
STS Muhabbetleri | STS Talks
İklim Değişikliği Senaryolarında Türkiye | Turkey within Climate Change Scenarios

İklim Değişikliği Senaryolarında Türkiye | Turkey within Climate Change Scenarios

Konuşmacı | Speaker: Prof. Dr. Mikdat KadıoğluModerasyon | Moderation: Doç. Dr. Ebru Yetişkin / IstanbuLab Kürasyon | Curation: Dr. Duygu Kaşdoğan &  Doç. Dr. Ebru Yetişkin IstanbuLab’in düzenlendiği Bilim, Teknoloji Toplum Muhabbetleri’nin üçüncüsü olan bu etkinlikte kamuoyunun bilimsel ve teknolojik sorunları nasıl anladığına odaklanılıyor. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu üçüncü bin yılın en önemli problemlerinden biri olan küresel iklim değişimini çeşitli yönleriyle nasıl anlayabileceğimizi ve çözüme katkıda bulunabileceğimizi paylaşıyor. Sera gazları ve onların tarihsel sorumluları açıklandıktan sonra iklim değişikliği senaryolarında Türkiye’nin yeri açıklanıyor. This event, which is the third of Science, Technology and Society Talks organized by Istanbulab, focuses on how the ...
STS Muhabbetleri | STS Talks
Mercek Altında “Bir Laboratuvar” | “A Laboratory” Under Scope

Mercek Altında “Bir Laboratuvar” | “A Laboratory” Under Scope

Konuşmacı | Speaker: Prof. Dr. Reşit Canbeyli Moderasyon | Moderation: Assoc. Prof. Maral Erol / IstanbuLab Kürasyon | Curation: Dr. Duygu Kaşdoğan &  Doç. Dr. Ebru Yetişkin https://youtu.be/a3WYgcSUWqk IstanbuLab’in düzenlendiği Bilim, Teknoloji Toplum Muhabbetleri’nin ikincisi olan bu etkinlikte, bilim tarihi bağlamında laboratuvarlar ve deneycilik geleneği, Prof. Dr. Reşit Canbeyli’nin Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ndeki  laboratuvarının kuruluşu ve kişisel öyküsüyle birlikte muhabbete açılıyor. Bir Laboratuvar, bilimle uğraşmanın yalnızca başkalarının yaptıklarını aktarıp özetlemekten ibaret olamayacağını; bilimin düz bir çizgide, yanlışlara düşmeden yapılan, coşkusuz ve bütünüyle duygulardan yoksun bir faaliyet olarak görülemeyeceğini savunuyor. G...
STS Muhabbetleri | STS Talks