Tuesday, January 26

Araştırma | Research

*TR | EN

IstanbuLab üyeleri, teknoloji ve demokrasi’den yaşamın ekonomi politiği’ne uzanan farklı fakat birbiriyle ilişkili konularda araştırmalar yapmaktadır. Kendi kişisel araştırmalarımızın yanında Türkiye’de ve dünyada bir çok araştırmacı, grup ve kurumlarla işbirliği içinde çalışıyoruz. Araştırma alanlarımızın ve yürüttüğümüz bazı projelerin detayına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

IstanbuLab members conduct research in different yet related areas ranging from technology and democracy to the political economy of bios. Aside from personal research agendas, we collaborate with many researchers, groups, and organizations situated in Turkey as well as in different parts of the world. You can see the details of our research areas and projects in the links below.

Araştırma Alanları | Research Areas
Güncel ve Tamamlanmış Araştırma Projeleri | Current and Past Research Projects