Friday, December 1

Month: May 2018

Mercek Altında “Bir Laboratuvar” | “A Laboratory” Under Scope

Mercek Altında “Bir Laboratuvar” | “A Laboratory” Under Scope

Konuşmacı | Speaker: Prof. Dr. Reşit Canbeyli Moderasyon | Moderation: Assoc. Prof. Maral Erol / IstanbuLab Kürasyon | Curation: Dr. Duygu Kaşdoğan &  Doç. Dr. Ebru Yetişkin https://youtu.be/a3WYgcSUWqk IstanbuLab’in düzenlendiği Bilim, Teknoloji Toplum Muhabbetleri’nin ikincisi olan bu etkinlikte, bilim tarihi bağlamında laboratuvarlar ve deneycilik geleneği, Prof. Dr. Reşit Canbeyli’nin Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ndeki  laboratuvarının kuruluşu ve kişisel öyküsüyle birlikte muhabbete açılıyor. Bir Laboratuvar, bilimle uğraşmanın yalnızca başkalarının yaptıklarını aktarıp özetlemekten ibaret olamayacağını; bilimin düz bir çizgide, yanlışlara düşmeden yapılan, coşkusuz ve bütünüyle duygulardan yoksun bir faaliyet olarak görülemeyeceğini savunuyor. G...
STS Muhabbetleri | STS Talks