Thursday, September 28

Mercek Altında “Bir Laboratuvar” | “A Laboratory” Under Scope

Konuşmacı | Speaker: Prof. Dr. Reşit Canbeyli

Moderasyon | Moderation: Assoc. Prof. Maral Erol / IstanbuLab

Kürasyon | Curation: Dr. Duygu Kaşdoğan &  Doç. Dr. Ebru Yetişkin

IstanbuLab’in düzenlendiği Bilim, Teknoloji Toplum Muhabbetleri’nin ikincisi olan bu etkinlikte, bilim tarihi bağlamında laboratuvarlar ve deneycilik geleneği, Prof. Dr. Reşit Canbeyli’nin Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ndeki  laboratuvarının kuruluşu ve kişisel öyküsüyle birlikte muhabbete açılıyor. Bir Laboratuvar, bilimle uğraşmanın yalnızca başkalarının yaptıklarını aktarıp özetlemekten ibaret olamayacağını; bilimin düz bir çizgide, yanlışlara düşmeden yapılan, coşkusuz ve bütünüyle duygulardan yoksun bir faaliyet olarak görülemeyeceğini savunuyor. Genç bilimcilere bilim heyecanını, tutkusunu ve hatta kuşkusunu aşılamakta laboratuvarların önemini vurguluyor.

The second event of Science, Technology, Society Talks organized by IstanbuLab opens a conversation over the tradition of experimentalism and laboratories with Prof. Dr. Reşit Canbeyli’s story of building a laboratory in the Department of Psychology at Boğaziçi University. “A Laboratory” Under Scope underlines that scientific interest cannot be limited to a summary of what others have done, and science cannot be seen as a linear practice out of failures and emotions. This talk emphasizes the importance of laboratories to inspire young generations while activating an enthusiasm and passion for science.

Prof. Dr. Reşit Canbeyli lisans eğitimini Columbia Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde, doktora eğitimini ise yine aynı üniversitenin Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. 1976’da Boğaziçi Üniversite’sinin Sosyal Bilimler Bölümü’nde göreve başladı. 1982’de YÖK yasasını protesto ederek üniversiteden ayrıldı. Bir süre bir ansiklopedide ve Cumhuriyet Bilim-Teknik’te çalıştı. 1980’lerin sonuna doğru ABD’ye giderek araştırmalarını Columbia Üniversite’sinde devam ettirdi. 1994’ten itibaren Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı; 2011’den itibaren ise aynı bölümde emekli profesör olarak çalışıyor.

Prof. Dr. Reşit Canbeyli completed his undergraduate education in the Department of Chemical Engineering and doctoral studies in the Department of Psychology at Columbia University. In 1976, he began working in the Department of Social Sciences at Boğaziçi University. He left the university in 1982 protesting the law on Higher Education, and continued his studies at Columbia University for a while. In 1994, he began working in the Department of Psychology at Boğaziçi University. Since 2011, he works as a retired professor in the same department.