Saturday, June 15

Tıp Teknolojisi ve “Normal” Bedenin Yeniden Üretimi | Medical Technology and the Reproduction of Bodily Normality

Konuşmacı | Speaker: Yrd. Doç.  Dikmen Bezmez
Moderasyon | Moderation: Doç. Dr. Murat Ergin

Kürasyon | Curation: Dr. Duygu Kaşdoğan &  Doç. Dr. Ebru Yetişkin

İstanbulab’indüzenlendiği Bilim, Teknoloji Toplum Muhabbetleri’nin dördüncüsü olan bu etkinlik, tıp teknolojisinin sakat kişilerin fiziksel rehabilitasyon süreçlerindeki etkilerine odaklanıyor.

1970’li yıllardan itibaren tıp teknolojisi alanında gerçekleşen önemli gelişmeler, insan bedeninin giderek daha iyi anlaşılabileceği ve böylelikle bedenin “hatalarının” telafi edilebileceği yönünde bir potansiyele işaret etmiştir. Sakatlık bağlamında, söz konusu gelişmeler teknolojinin sakatlığı “tedavi” edebileceği yönünde bir sava yol açmıştır. Sakatlık çalışmaları alanındaki diğer araştırmacılarla uyum içerisinde kalarak, bu etkinlikte söz konusu teknolojik determinizme eleştirel bir şekilde yaklaşılacak; teknoloji kullanımının içinde bulunduğu sosyo-kültürel bağlam tarafından nasıl şekillendiğine vurgu yapılacaktır.

This talk focuses on the use and impact of medical technology in physical rehabilitation for disabled people. Major developments in medical technology following the 1970s highlighted the potential of technological advancement to progressively understand the human body and compensate for its ‘flaws’. In relation to disability, the argument has been that technology would ‘cure’ disability. In line with other disability studies scholars this talk criticizes such technological determinism and argues that the use of technology is shaped by the relevant sociocultural background.

Yrd. Doç. Dikmen Bezmez Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde çalışmaktadır. Araştırma alanları sağlık sosyolojisi ve sakatlık çalışmalarıdır. Yakın zamandaki ilgi alanları fiziksel rehabilitasyonun sosyal boyutlarına odaklanmaktadır. Son dönemdeki yayınları 2016 yılında Disability & Society dergisinde yayınlanan ve rehabilitasyon süreçlerinde “yürümek” üzerine üretilen söylemlere odaklanan bir makaleyi, Scandinavian Journal of Disability Research dergisinde yayınlanan ve rehabilitasyonda tıp teknolojisinin kullanımına odaklanan bir çalışmayı ve Interactions: Studies in Communication and Culture’da yayınlanan ve Türkiye’deki sağlık programlarında sakatlık temsillerini ele alan bir başka araştırmayı kapsamaktadır.

Assist. Prof. Dikmen Bezmez works in the Department of Sociology at Koç University. Her research focuses on the sociology of health and illness and disability studies. More specifically, her recent research interest has been on the social experience of physical rehabilitation. Her recent publications include an article published in 2016 in Disability & Society on discourses surrounding the concept of “walking” in in-patient rehabilitation in Turkey, in Scandinavian Journal of Disability Research on the use of medical technology in rehabilitation, and in Interactions: Studies in Communication and Culture, on representations of disability on Turkish Television Health Shows.