Sunday, July 14

Yapay Zeka, Dijital Cesur Yeni Dünya ve Hukuk | The Brave “Digital” New World: AI & the Law

Konuşmacı | Speaker: Av. Ceren Ünal, LLM
Moderasyon | Moderation: Yrd. Doç. Özgür Narin

Kürasyon | Curation: Dr. Duygu Kaşdoğan &  Doç. Dr. Ebru Yetişkin

İstanbulab’in 2 yıldır kamuoyunun bilim ve teknolojiyle ilgili güncel sorunları kavramasına katkıda bulunmak üzere düzenlediği Bilim, Teknoloji Toplum Muhabbetleri’nin altıncısı olan bu etkinlik, yapay zeka ve öğrenen makinaların hukuki yönüne odaklanıyor.

Yapay zeka ve makine öğrenmesi, gitgide artan bir hızla kullandığımız veri değişimini içeren tüm teknolojilerde gömülü hale gelmekte ve yeni buluşlar ve hizmetlerin sunulmasından, insanların dijital dünyayla bütünleşmesine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar yaratmaktadır. Bununla birlikte, yapay zeka konusunda, özellikle karar verme sürecinin makinelere delege edilmesi, şeffaflık eksikliği ve toplum ve insanlık için olası istenmeyen sonuçlar gibi önemli belirsizlikler de ortaya çıkmaktadır. Yapay zeka ve ilgili teknolojilerin geliştirilme ve kullanılma hızı, yasa koyucuların çoğunun yeterince donanımlı ya da hazırlıklı olmadığı ve mevcut yasal hükümler altında ele alınması zor ciddi hukuki zorluklar doğurmaktadır. Bu konuşmada, söz konusu zorluklar, öncelikli olarak yapay zeka tarafından sunulan gizlilik ve veri koruma konuları ve algoritmaların hukuki niteliği ile birlikte irdeleniyor. Sorumluluğun dağılımı, önleyici adalet ve algoritma önyargıya odaklanan karşılaştırmalı bir bakış açısıyla beraber ele alınıyor. Bu sorunlar ayrıca yapay zekayla ilgili sanat çalışmalarıyla birlikte tartışılıyor.

Artificial Intelligence (AI) and machine learning are increasingly becoming embedded in all forms of technology that incorporate data exchange, creating a wide range of opportunities from new services and breakthroughs in science, to the augmentation of human intelligence and its convergence with the digital world. There are also considerable uncertainties about AI, particularly delegation of decision-making to machines, lack of transparency and potential unintended consequences for society and humanity. The speed at which AI and related technologies are being developed and deployed raises serious legal challenges difficult to be resolved under existing legal provisions, for which most of the lawmakers around the globe are not well-equipped. This talk will delve into these challenges from a comparative perspective, primarily focusing on privacy and data protection issues presented by AI, legal nature and protection of algorithms and distribution of liability arising from AI, predictive justice and algorithmic bias. These challenges will also be discussed by AI related artworks.

1979 yılında Ankara’da doğan Ceren Ünal, TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ardından Chevening bursu ile Londra Üniversitesi’nde Bilişim Hukuku üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. İnternet’in hukuk üzerindeki dönüştürücü etkisinden ilham alan Ünal, 2003 yılından beri İnternet/Bilişim hukuku konularında danışmanlık yapmakta ve ders vermektedir. 2017 yılından beri Internet Society Avrupa Ofisi’nde Regional Policy Manager görevini yürüten Ünal, teknoloji ve siyasanın kesişim alanında başta mahremiyet, kişisel verilerin korunması, nesnelerin İnterneti ve siber güvenlik olmak üzere Avrupa genelinde güncel pek çok konuda çalışmalarını sürdürmektedir.

Ceren Ünal, born in Ankara 1979, studied law at Ankara University, subsequently gaining an LLM degree from Queen Mary, University of London, specializing in Computer and Communications Law as a British Chevening Scholar. Always fascinated by the Internet and the challenges and opportunities it presents to the law as we know it, Ceren has been teaching and consulting on IT/Internet law issues since 2003. Since 2017, she is working as the Regional Policy Manager at Internet Society European Bureau, focusing on a variety of current Internet policy issues including privacy & data protection, IoT and cybersecurity.