Sunday, February 25

Democratisation of Technological Culture | Teknolojik Kültürün Demokratikleştirilmesi

Konuşmacı | Speaker: Prof. Dr. Wiebe Bijker 
Moderasyon | Moderation: Prof. Dr. Hacer Ansal

Kürasyon | Curation: Dr. Duygu Kaşdoğan &  Doç. Dr. Ebru Yetişkin

How does technology shape our democracies? Some would argue that technologies emancipate people because technologies help to cope with problems and they provide access to new resources. Others are afraid that the algorithms of Facebook and Google threaten our democracies. Can we, vice versa, shape our technologies democratically or is their development dictated by physics and economics? How can societies take control over research and innovation to serve their own developmental and democratic agendas? Which conditions make such self-rule possible? This talk explores the relations between technology and democracy, and also between technology, art, and democracy through examples from The Netherlands and India. It suggests that we need experimentation with our democracies to realize futures that are ecologically, economically, and socially sustainable.

Teknoloji demokrasilerimizi nasıl şekillendirmektedir? Teknolojilerin, yeni kaynaklara erişim sağladıkları ve sorunlarla baş etmemizi kolaylaştıkları için insanları özgürleştirdiğini savunanlar var. Diğer yandan, Facebook ve Google algoritmalarının demokrasilerimizi gasp etmesinden korkuluyor. Peki, teknolojilerimizi demokratik bir biçimde şekillendirmek mümkün mü, yoksa teknolojilerin gelişmesi sadece fizik ve ekonomi prensipleriyle mi belirleniyor? Toplumlar, kalkınma ve demokrasi gündemlerine katkı sağlayacak şekilde araştırma ve inovasyon alanlarını nasıl yönetebilirler? Böylesine bir özerkliği hangi koşullar mümkün kılar? Teknoloji ve demokrasi ilişkisine odaklanan bu konuşma, aynı zamanda Hollanda ve Hindistan’dan örneklerle teknoloji, sanat ve demokrasi arasındaki ilişkileri de konu edinmektedir. Konuşma, toplumsal, ekonomik ve ekolojik açıdan sürdürülebilir gelecekleri mümkün kılmak için demokrasilerimizle deneyler yapmaya ihtiyacımız olduğunu önermektedir.

Prof. Dr. Wiebe Bijker was trained as an engineer, physicist and philosopher, and his research has focused on the social construction of technology and on questions of democracy and technology. He is a professor at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim, and emeritus professor at Maastricht University, The Netherlands. He is Past President of the Society for Social Studies of Science (4S) and founding co-editor of the book series Inside Technology of MIT Press. He received the John Desmond Bernal Prize (4S, 2006) and the Leonardo da Vinci Medal (SHOT, 2012). His publications include: W.E. Bijker (2003), The Need for Public Intellectuals: A Space for STS. Science, Technology & Human Values; W.E. Bijker (2007), Dikes and Dams, Thick with Politics. Isis; W.E. Bijker, R. Bal & R. Hendriks (2009), Paradox of Scientific Authority: the role of scientific advice in democracies.Cambridge, MA: MIT Press; A. Hommels, J. Mesman & W.E. Bijker (Eds.) (2013), Vulnerability in Technological Cultures. New directions in research and governance. Cambridge, MA: MIT Press; W.E. Bijker (2017), Constructing Worlds: Reflections on Science, Technology and Democracy (and a Plea for Bold Modesty). Engaging Science, Technology, and Society.

Mühendislik, fizik ve felsefe alanlarında eğitim alan Prof. Dr. Wiebe Bijker’in araştırmaları teknolojinin toplumsal inşası ve demokrasi ve teknoloji sorularına odaklanmaktadır. Hollanda Maastricht Üniversitesi’nden emekli olan Bijker, Trondheim’deki Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde (NTNU) profesör olarak çalışmaktadır. Society for Social Studies of Science (4S) başkanlığını yapmış ve MIT Yayınları tarafından çıkan Inside Technology kitap serisinin kurucu eş-editörlerindendir. The John Desmond Bernal Prize(4S, 2006) ve the Leonardo da Vinci Medal(SHOT, 2012) ödüllerinin sahibidir. Yayınları arasında şunlar bulunmaktadır: W.E. Bijker (2003), The Need for Public Intellectuals: A Space for STS. Science, Technology & Human Values; W.E. Bijker (2007), Dikes and Dams, Thick with Politics. Isis; W.E. Bijker, R. Bal & R. Hendriks (2009), Paradox of Scientific Authority: the role of scientific advice in democracies.Cambridge, MA: MIT Press; A. Hommels, J. Mesman & W.E. Bijker (Eds.) (2013), Vulnerability in Technological Cultures. New directions in research and governance. Cambridge, MA: MIT Press; W.E. Bijker (2017), Constructing Worlds: Reflections on Science, Technology and Democracy (and a Plea for Bold Modesty). Engaging Science, Technology, and Society.