Thursday, September 28

Öznur Karakaş

*EN | TR

Öznur Karakaş completed her undergraduate studies in Boğaziçi University, Department of Translation Studies in 2006. She has master degrees in philosophy in Galatasaray University and in Europhilosophie Master Erasmus Mundus program specialized in contemporary French and German philosophy (University of Toulouse- II Jean Jaures and Prague Charles University). She wrote two master thesis firstly on the dialectics of nature-culture in the Hegelian philosophy and secondly on the concept of sexual difference in the thought of Deleuze. In 2018, she defended her PHD dissertation on a reading of the Gezi Movement as part of the Deleuze-Guattarian concept of agencement and body politics, and graduated from the Open University of Catalunia (UOC), Department of Information and Knowledge, Internet Interdisciplinary Studies (IN3) CareNet research group (a part of Barcelona STS research group) with honors. She has been translating and interpreting in Spanish, English and French for over ten years. Her research interests include feminist science and technology studies, Deleuzian studies, new materialism, post-humanism, anthroposcene, political philosophy and the philosophy of science. 

İstanbuLab footsteps


2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim (eski adıyla Mütercim Tercümanlık) Bölümü’nden mezun olan Dr. Öznur Karakaş, Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümünde ve Europhilosophie Master Erasmus Mundus, Çağdaş Fransız ve Alman felsefesi programı kapsamında Toulouse II- Jean Jaures Üniversitesi’nde ve Prag Karlova Üniversitesi’nde Felsefe yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Hegel felsefesinde doğa-kültür diyalektiğini ve Deleuze’ün felsefesinde cinsel fark üzerine yüksek lisans tezleri yazan Karakaş, araştırma görevlisi olarak çalıştığı Barselona Universitat Oberta de Catalunya’da (UOC) Bilgi ve Enformasyon Bölümü (Department of Information and Knowledge) kapsamında IN3 (Internet Interdisciplinary Studies/ Disiplinlerarası Internet Araştırmaları) programı, CARENET araştırma grubunda (Barselona Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Araştırma Grubu) 2013 Gezi Hareketi’ni fail-ilişki (agencement) olarak ele aldığı doktora tezini savunmuş ve Cum Laude ile doktora programını tamamlamıştır. On yılı aşkın bir süredir sosyal bilimler alanında İspanyolca, İngilizce ve Fransızca yazılı ve sözlü çeviri yapmaktadır. Araştırma ilgileri arasında feminist bilim ve teknoloji çalışmaları, yeni materyalizm, Deleuze çalışmaları, post-hümanizm, antroposen, siyaset ve bilim felsefesi yer almaktadır. 

İstanbuLab ayak izleri