Thursday, September 28

Türkiye’de STS | STS in Turkey

** TR & EN

Bu sayfada Türkiye’de STS ile ilişkili yüksek öğrenim programları, Türkçe’ye çevrilmiş STS yaynlarından bir seçki ve diğer ilgili kaynaklar sunulmaktadır.

This page provides a list of selected STS-related higher education programs in Turkey,  STS texts translated into Turkish, and other related resources.

PROGRAMS | PROGRAMLAR

Ankara University – Science and Society Studies | Ankara Üniversitesi – Bilim ve Toplum Çalışmaları

Bilkent University, Faculty of Engineering  –  Science Technology and Society | Bilkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi – Bilim Teknoloji ve Toplum 

Işık University – Science, Technology and Society Branch |Işık Üniversitesi – Bilim, Teknoloji ve Toplum Dalı (Closed in Summer 2018)

İstanbul Technical University – Science, Technology and Society |İstanbul Teknik Üniversitesi – Bilim, Teknoloji, Toplum

İstanbul University – History of Science Department |İstanbul Üniversitesi – Bilim Tarihi Bölümü

Middle East Technical University – Science and Technology Policy Studies |Ortadoğu Teknik Üniversitesi – Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları

Özyeğin University – Design, Technology and Society |Özyeğin Üniversitesi – Tasarım, Teknoloji ve Toplum Programı

TÜRKÇEYE  ÇEVRİLMİŞ STS KİTAPLARI

 • Barry Barnes, Bilimsel bilginin sosyolojisi / Vadi Yayıncılık
 • Bruno Latour, Biz Hiç Modern Olmadık / Norgunk
 • Donna Haraway, Siborg Manifestosu / Agora
 • Donna Haraway, Başka Yer / Metis Yayıncılık
 • Paul K. Feyerabend, Yönteme Karşı / Ayrıntı
 • Paul K. Feyerabend, Özgür bir Toplumda Bilim / Ayrıntı
 • Paul K. Feyerabend, Bilgi üzerine üç söyleşi / Metis Yayıncılık
 • Evelyn Fox Keller, Genin Yüzyılı / Metis Yayıncılık
 • Evelyn Fox Keller, Toplumsal Cinsiyet ve Bilim Üzerine Düşünceler / Metis Yayıncılık
 • Kolektif, Bilim Sosyolojisi İncelemeleri / Doğu Batı
 • Rosi Braidotti, İnsan Sonrası / Kolektif Kitap
 • Rosi Braidotti, Göçebe Özneler  / Kolektif Kitap
 • Sergio Sismondo, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Yaklaşımı: Temeller / Epos
 • Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı / Kırmızı Yayınevi
 • Steve Woolgar, Bilim: Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme / Paradigma Yayıncılık

STS Kuruluşları | STS Organizations

 • Science and Technology Studies Network of Turkey  – Türkiye Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Ağı (http://ststurkey.net)
 • Bilkent STS Network (http://ge301.bilkent.edu.tr/bilkentstsnetwork/)