Saturday, June 15

Mehmet Ekinci

*EN | TR

Mehmet Ekinci is a Ph.D. candidate at Cornell University, Science and Technology Studies Department. His dissertation research focuses on the political economies of knowledge making in North American life sciences research labs and aims to understand the laboratory as a space of work, value production and material resource consumption in terms of cultural sociology. Since Fall 2013, he designed and taught three different First-year Writing Seminars with distinct Science, Technology and Society themes. In addition, he worked as a Teaching Assistant in social studies of biomedicine, medical ethics, environmental ethics and computing culture courses at Cornell campus. He received his Molecular Biology and Genetics (B.Sc.) undergraduate degree from Bogazici University and he studied Sociology (M.A.) at the same university before starting his Ph.D. at Cornell University, 2012.

In addition to his academic work, he is a freelance writer, translator and editor. Ekinci believes that STS ways of thinking and doing should be disseminated to wider audiences (both in English and Turkish) other than readers of IstanbuLab Blog, via essays, journalistic pieces and translations to be published in non-academic publication platforms and print houses, too.

IstanbuLab Footprints…

  • Ekinci co-authored the article ‘‘Bilim, Teknoloji ve Toplum Çalışmalarına Bir Giriş’’ (An Introduction to the Science, Technology and Society Studies) with Hacer Ansal and Duygu Kaşdoğan for the special issue that IstanbuLab members prepared for the peer-reviewed journal Toplum ve Bilim (No. 144) in 2018.
  • He contributed to the How to Innovate STS in Turkey? exhibition curated by members of IstanbuLab at 4S 2019, New Orleans conference with an essay titled We Don’t Need Another Deficit Model, This Time for STS where he reflects on his non-academic STS writing practices at Bant Mag., an arts and culture magazine based in Kadıkoy, Istanbul.
  • He does editorial and translation work for IstanbuLab Blog and conducts interviews with STS academics for the blog. Ekinci coordinates the academic blog posts to be published on IstanbuLab Blog with Aybike Alkan.

Mehmet Ekinci, Cornell Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Bölümü’nde doktora adayı ve öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Doktora tez konusu, Kuzey Amerika yaşam bilimleri araştırma laboratuvarları bağlamında bilgi üretimi süreçlerinin politik ekonomisi ve laboratuvarın çalışma, değer üretme ve maddi kaynak tüketme mekanı olarak kültürel sosyolojisi üzerinedir. Ekinci 2013 Güz Dönemi’nden beri lisans düzeyinde üç ayrı Bilim, Teknoloji ve Toplum temalı ders tasarlayıp, okutmanlığını yapmış, ayrıca aynı kampüste çeşitli Biyotıp Etiği, Çevre Etiği ve Bilişim Toplumları derslerinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Farklı eğitim kurum ve ortamlarında, farklı toplumsal arka planlardan gelen öğrenciler için, onların ihtiyaç ve duyarlılıklarına konuşan Bilim, Teknoloji ve Toplum ders programlarının geliştirilmesinin önemine inanmaktadır. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden almış ve 2012’de Cornell Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına başlamadan önce Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü yüksek lisans programında öğrenim görmüştür.  

Akademik çalışmalarının yanında, İstanbul çıkışlı Bant Mag. dergisi için popüler bilim, teknoloji ve kültür yazıları kaleme almakta ve ilgili sanatçılarla röportajlar yapmaktadır. Ayrıca çeşitli yayınevleri için çevirmenlik, editörlük ve akademik danışmanlık yapmaktadır. 2015’de çevirdiği Zygmund Bauman ve Reid Raud imzalı Practices of Selfhood, Ayrıntı Yayınları’ndan Benlik Pratikleri başlığıyla yayınlanmıştır. 2020 Güzü’nde Donna Haraway’in Staying with the Trouble kitabını Kolektif Kitap’tan yayınlanmak üzere Türkçeleştirme hazırlığındadır.

IstanbuLab Ayak İzleri…

  • IstanbuLab’ın Toplum ve Bilim için derlediği özel sayı için (sayı:144), Hacer Ansal ve Duygu Kaşdoğan ile birlikte “Bilim Teknoloji ve Toplum Çalışmalarına Bir Giriş” makalesini yazdı. 
  • IstanbuLab üyeleri küratörlüğünde 4S New Orleans Konferansı’nda düzenlenen How to Innovate STS in Turkey?(Türkiye’de Yenilikçi STS Nasıl Yapılır?) başlıklı sergiye We Don’t Need Another Deficit Model, This Time for STS (bu Sefer STS için Yeni bir Bilgi Açığı Modeline daha İhtiyacımız Yok) isimli yazısıyla katıldı. Bu yazıda Bant Mag. için hazırladığı yazılar bağlamında genel okuyucuya hitap eden STS metinleri oluşturmak ne demektir sorusuyla ilgili düşüncelerini tartıştı.
  • Istanbulab Blog’da yayınlanan yazıların çevirmenliğini ve editörlüğünü yapıyor, blog için söyleşiler gerçekleştiriyor. Blogun yayın işleri koordinatörlüğünü Aybike Alkan ile birlikte yürütüyor.