Saturday, June 15

Maral Erol

*EN | TR

Maral Erol, is an Associate Professor at Işık Unıversity Department of Humanities and Social Sciences. Upon completing her undergraduate degree at Boğaziçi University Political Science and International Relations Department, she got her MA degree in the same field, from the Yıldız Technical University. She then did her PhD in Science and Technology Studies at Rensselaer Polytechnic Institute, followed by a five year postdoc position at Duke University. Her research interests include masculinity; gender, science and technology relations; biomedical technologies; and medicalizaton. She has published on the issues of medicalization of menopause in Turkey, postmenopausal osteoporosis and risk perceptions, discourses around normal and abnormal menstrual bleeding, andropause and aging in men, and functional foods and medicalization. 

IstanbuLab footprints… 

 • Moderated the talk “‘A Laboratory’ Under Scope” by Reşit Canbeyli within the STS Talks series on May 18, 2018. 
 • Edited the Science, Technology and Society special issue of the journal Toplum ve Bilim, with Duygu Kaşdoğan and Özgür Narin, and for the same issue wrote an article on feminist technoscience entitled “Gender of Science and Technology: Feminist Science and Technology Studies”. 
 • Contributed to the exhibit “An Archeology of STS in Turkey” that was prepared by the platform, and curated by Duygu Kaşdoğan and Ebru Yetişkin at the Society for Social Studies of Science (4S) 2018 Conference with an essay on the STS program at Isik University. 
 • Gave a presentation entitled “What does Science Look at? Overcoming the nature/culture duality” in the panel “Technology with the Science, Technology and Society Perspective”, which was organized by the platform at Galatasaray University. 
 • Organized and chaired the panel “Advocating for Science in Contemporary States of Authoritarianism” for the platform in the Society for Social Studies of Science (4S) 2019 annual conference. 
 • As part of the same conference, did an interview with Can Candan on researching the history of nuclear energy in Turkey and wrote an essay based on this interview on the methodological contributions of documentary filmmaking to STS, for the exhibit “Innovating STS In Turkey: Boundaries, Translations, And Temporalities” that was prepared by the platform, and curated by Duygu Kaşdoğan and Aybike Alkan.
 • She is a member of Political Economy reading group run by the platform. 
 • At the moment she is working on discourses of local/heirloom seeds. 

Maral Erol, Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde doçent olarak görev yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler dalındaki lisans eğitiminin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde aynı dalda yüksek lisans yapmıştır. Ardından Rensselaer Polytechnic Institute’de Bilim ve Teknoloji Çalışmaları alanındaki doktorasını tamamlamış ve Duke Üniversitesi’nde beş yıl boyunda postdoktora çalışmalarını sürdürmüştür. Araştırma alanları arasında erkeklik; toplumsal cinsiyet, bilim ve teknoloji ilişkileri; biyomedikal teknolojiler ve medikalizasyon (tıbbileşme) bulunmaktadır. Şu ana kadar, Türkiye’de menopozun tıbbileşmesi, menopozda osteoporoz ve risk algıları, normal ve anormal adet kanaması ile ilgili söylemler, andropoz ve erkeklerde yaşlanma, fonksiyonel besinler ve tıbbileşme konularında yayınlar yapmıştır.

IstanbuLab Çalışmaları

 • IstanbuLab Bilim, Teknoloji, Toplum Muhabbetleri dizisi içinde 18 Mayıs 2018’da, Reşit Canbeyli’nin konuşmacı olduğu Mercek Altında ‘Bir Laboratuvar söyleşisinin yürütücülüğünü yaptı. 
 • 2018 yılında Toplum ve Bilim Dergisi’nde yayınlanan “Bilim ve  Toplum” özel sayısının editörlüğünü Özgür Narin ve Duygu Kaşdoğan ile birlikte yürüttü. Bu özel sayıya bir makale ile katkıda bulundu: Erol, Maral. (2018) “Bilim ve teknolojinin cinsiyeti: Feminist Bilim ve Teknoloji Çalışmaları” Toplum ve Bilim 144, 233-252.
 • Platform olarak çıkarttığımız Bilim ve Toplum özel sayısının editörlüğünü Duygu Kaşdoğan ve Özgür Narin ile birlikte yürüttü ve dergi için Feminist Teknobilim üzerine “Bilim ve teknolojinin cinsiyeti: Feminist Bilim ve Teknoloji Çalışmaları” makalesini yazdı. 
 • Society for Social Studies of Science (4S) yıllık konferansı için 2018 yılında Platform olarak hazırlanan ve Duygu Kaşdoğan ile Ebru Yetişkin tarafından küratörlüğü yapılan “An Archeology of STS in Turkey” (Türkiye’de STS’in bir Arkeolojisi) sergisine, Işık Üniversitesi’ndeki STS alt dalı üzerine bir yazıyla katkıda bulundu.
 • Galatasaray Üniversitesi’nde yapılan Platformun “Bilim Teknoloji ve Toplum Bakış Açısıyla Teknoloji” panelinde  “Bilim neye bakar? Doğa ve kültür ikiliğini aşmak ” başlıklı sunuşu  gerçekleştirdi.
 • 2019 yılında Society for Social Studies of Science (4S) yıllık konferansı için Platform olarak düzenlediğimiz “Advocating for Science in Contemporary States of Authoritarianism” (Günümüz Otoriter Toplumlarında Bilimi Savunmak) başlıklı paneli düzenledi ve yürütücülüğünü yaptı.
 • Yine aynı konferansın bir parçası olarak Platform tarafından hazırlanan ve Duygu Kaşdoğan ile Aybike Alkan’ın küratörlüğünü yaptığı “Innovating STS In Turkey: Boundaries, Translations, And Temporalities” (Türkiye’de STS’in İnovasyonu: Sınırlar, Çeviriler ve Zamansallıklar) sergisi için Can Candan ile Türkiye’de nükleer enerjinin tarihini araştırmak ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirdi ve bu söyleşi üzerine belgesel yapımının STS’e metodolojik katkısı üzerine bir yazı yazdı.
 • Platformun yürüttüğü Politik Ekoloji okuma grubunda katılımcı.
 • Halen yerel tohum/atalık tohum üzerine söylemler konusunda çalışıyor.

PUBLICATIONS | YAYINLAR
 • Fonksiyonel Besinler ve Beslenmenin Tıbbileşmesi. (forthcoming) in Fonksiyonel Besinler, Gökhan Baysoy (ed.) Nobel Yayınevi: Istanbul.  
 • Anticipation, Choice, and Personal Responsibility: Medicalization of Menopause as a Case Study of Gendered Governmentality. 2016. pp. 169-182 in The Making of Neoliberal Turkey, Cenk Özbay, Maral Erol, Ayşecan Terzioğlu, and Umut Turem (eds). Routledge/Ashgate: Surrey
 • Unnecessary Bleeding, Unnecessary Suffering: Normalcy and Necessity of Menstruation in Promoting NovaSure®. 2015. Journal of Gender Studies 25(4): 367-381
 • From Opportunity to Obligation: Medicalization of Sexuality after Menopause. 2014. Sexualities 17(1-2): 43-62
 • “I Haven’t Died Yet”: Navigating Masculinity, Aging and Andropause in Turkey, (co- authored with Cenk Özbay). 2012. pp. 165-171 in Aging Men: Masculinities and Modern Medicine, Antje Kampf, Barbara Marshall and Alan Petersen (eds.). Routledge: London
 • Melting bones: The Social Construction of Postmenopausal Osteoporosis in Turkey. 2011.  Social Science & Medicine 73(10): 1490-1497
 • Neoliberalizmin İkinci Baharı (Second Spring of Neoliberalism). 2011.  pp. 133-147 in Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik. (Neoliberalism and the Intimate: Health, Body and Sexuality in Turkey), Cenk Özbay, Ayşecan Terzioğlu, Yeşim Yasin (eds). Metis Yayınevi: Istanbul
 • Tales of the Second Spring: Menopause in Turkey Through the Narratives of Menopausal Women and Gynecologists. 2009. Medical AnthropologyCross-Cultural Studies in Health and Illness 28(4): 368-396
 • Iktidar, Erkeklik ve Teknoloji (Power, Masculinity and Technology). 2004. Toplum ve Bilim 10: 127-143