Friday, December 1

Month: May 2021

Politik Ekoloji Okuma Grubu | Political Ecology Reading Group

TR | EN IstanbuLab Politik Ekoloji Okuma Grubu, Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (STS) ve Politik Ekoloji (PE) yazınlarından seçili metinlerin kolektif olarak tartışıldığı bir gruptur. Kasım 2019’da STS ve PE yaklaşımlarının birbirlerine sağlayacakları katkı üzerine düşünmek ve bu alanlar  arasındaki bilgi paylaşımını güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. IstanbuLab Political Ecology Reading Group undertakes collective reading of selected texts from the literatures of Science and Technology Studies (STS) and Political Ecology (PE). It was established in November 2019 to discuss cross-fertilizations between STS and PE with the aim of strengthening knowledge exchange between these two fields.  Üyeler | Members: Aybike Alkan, Maral Erol, Irmak Ertör, Duygu Kaşdoğan, Ekin Ku...
Araştırma | Research