Sunday, July 14

1 Temmuz 2021 / 17:00-19:30 : Disiplinlerin ve İdari Sınırların Ötesinde Deniz ve Salyası (Çevrimiçi Konuşma)

Nisan 2021’de, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Pera Müzesi tarafından gerçekleştirilen Istanbul Unbound: Environmental Approaches to the City konferansı, İstanbul’u sadece idari sınırlar içinde ve insan odaklı yaklaşımlarla ele almanın sınırlayıcılığına dikkat çekmiş ve kent çalışmalarında disiplinleri aşan çevresel yaklaşımların önemini vurgulamıştı. Bu yaklaşımların ne kadar  elzem olduğunu müsilaj/deniz salyası felaketi bizlere yeniden hatırlatıyor. Marmara Denizi’nde süregiden ve “bendine sığmayarak” Ege Denizi’ne doğru ilerleyen müsilaj denizlerdeki yaşamı ve halk sağlığını tehdit ediyor, bir yandan da İstanbul’u ve çevresini nasıl düşünmemiz gerektiği konusunda bir yol gösteriyor: Antropojenik kirlilikten, denizlerdeki biyoçeşitliliğe, gıda güvenliğine, halk sağlığına, çevre adaletine, kentsel altyapılara, bilimsel veri üretim ve paylaşım süreçlerine kadar birbiri içine geçen birçok konuyu eş zamanlı ve disipliner ötesi yaklaşımlarla tartışmamız gerekiyor. Istanbul Unbound konferansında geliştirdiğimiz iş birliklerine dayanan ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile IstanbuLab ortaklığında düzenlenen bu etkinlik, mevcut ekolojik felaketi farklı ölçeklerde ve yaklaşımlarla sorgulamaya açıyor ve deniz ekosisteminin onarımı ve korunması için nelerin nasıl yapılması gerektiğini tartışıyor. 

Konuşmacılarla ilgili detaylı bilgi ve rezervasyon formu için tıklayın!