Thursday, September 28

Prof. Dr. Nüzhet Dalfes ile Vatandaş Bilimi

27 Haziran 2021’de sevgili Prof. Dr. Nüzhet Dalfes ile vatandaş bilimi konusuna odaklanan bir söyleşi gerçekleştirdik. İklim, paleoiklim ve iklim değişikliği alanında yürüttüğü çalışmalarıyla Türkiye bilimine önemli katkıları olan Dalfes, eş zamanlı olarak vatandaş biliminin (citizen science) gelişmesi ve yaygınlaşması için de değerli katkılarda bulunmaya devam ediyor. 
Vatandaş biliminin — veya ‘yurttaş bilimi’  —dünyada tarihsel olarak gelişimi çeşitli olup bu alanda güncel çalışmalar yapan kişilerin de konuya yaklaşımı farklılık gösterebilmektedir. Yurttaş bilimi, veri toplama süreçlerinde vatandaşların bilimsel projelere katılımının teşvik edilmesinden çevre mücadelelerinde ilgili bölgede yaşayan kişilerin kendi verilerini üreterek mücadelesini güçlendirmek için başvurdukları bir yöntem olarak değerlendirilmesine kadar farklı açılardan ele alınabilecek önemli bir çerçeve sunuyor. Bilim ve toplum ilişkileri üzerine de yeniden düşünmeye alan açıyor. 
IstanbuLab olarak yaptığımız kapalı toplantının kaydından bir kesit olarak Prof. Dalfes’in konuya yaklaşımını aktaran bu videoyu paylaşarak Türkiye’de bu konuda yapılan tartışmalara bir katkı sunmayı amaçlıyoruz.