Thursday, September 28

Araştırma | Research

Politik Ekoloji Okuma Grubu | Political Ecology Reading Group

TR | EN IstanbuLab Politik Ekoloji Okuma Grubu, Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (STS) ve Politik Ekoloji (PE) yazınlarından seçili metinlerin kolektif olarak tartışıldığı bir gruptur. Kasım 2019’da STS ve PE yaklaşımlarının birbirlerine sağlayacakları katkı üzerine düşünmek ve bu alanlar  arasındaki bilgi paylaşımını güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. IstanbuLab Political Ecology Reading Group undertakes collective reading of selected texts from the literatures of Science and Technology Studies (STS) and Political Ecology (PE). It was established in November 2019 to discuss cross-fertilizations between STS and PE with the aim of strengthening knowledge exchange between these two fields.  Üyeler | Members: Aybike Alkan, Maral Erol, Irmak Ertör, Duygu Kaşdoğan, Ekin Ku...
Araştırma | Research

Bilim, Kültür, Üniversite Çalışma Grubu | Science, Culture, University Working Group

TR | EN İstanbuLab Bilim, Kültür ve Üniversite Çalışma Grubu, Türkiye’de bilimsel bilgi üretim ve paylaşım süreçlerinin demokratikleşmesine yönelik çalışmalar yürütmek üzere bir araya gelmiş akademisyen ve araştırmacılardan oluşuyor. Istanbulab Science, Culture, and University Working Group is composed of academics and researchers who have come together to carry out studies for the democratization of scientific knowledge production and distribution processes in Turkey. Üyeler | Members: Aybike Alkan, Duygu Kaşdoğan, Onur Arslan, Özgür Narin Çalışmalar | Studies: Türkiye'de Üniversite: Kolektif Bibliografya Çalışması
Araştırma | Research
Türkiye’de Üniversite: Kolektif Bibliyografya Çalışması

Türkiye’de Üniversite: Kolektif Bibliyografya Çalışması

IstanbuLab Bilim, Kültür ve Üniversite Çalışma Grubu Boğaziçi direnişi ile kamusal bir tartışma konusu haline gelen üniversitelerin özerkliği ve akademik özgürlük üzerine düşünmeye katkı sunmak amacıyla bir bibliyografya hazırladı. Bibliyografyanın kolektif olarak geliştirilmesi için sizlerin katkılarını da bekliyoruz. İlgili gördüğünüz kaynak önerilerinizi bu formu doldurarak iletebilirsiniz. Özerk üniversite savunusu yaparak Türkiye’de bilimsel alanların ve edimlerin demokratikleşmesi için mücadele edenlere selam olsun! Osmanlı Darülfünunu’ndan Günümüz Türkiyesi’ne Üniversite Anlayışının Gelişimi Dölen, Emre. 2009. Türkiye Üniversite Tarihi 1: Osmanlı Döneminde Darülfünun (1863-1922). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Dölen, Emre. 2010. Türkiye Üniversite Tarihi...
Araştırma | Research

Araştırma | Research

*TR | EN IstanbuLab üyeleri, teknoloji ve demokrasi’den yaşamın ekonomi politiği’ne uzanan farklı fakat birbiriyle ilişkili konularda araştırmalar yapmaktadır. Kendi kişisel araştırmalarımızın yanında Türkiye’de ve dünyada bir çok araştırmacı, grup ve kurumlarla işbirliği içinde çalışıyoruz. Araştırma alanlarımızla ilgili detaylara aşağıdaki grup isimlerine tıklayarak erişebilirsiniz. IstanbuLab members conduct research in different yet related areas ranging from technology and democracy to the political economy of bios. Aside from personal research agendas, we collaborate with many researchers, groups, and organizations situated in Turkey as well as in different parts of the world. You can see the details of our research areas by clicking the names of working/reading groups. Bi...
Araştırma | Research