Thursday, September 28

İklim Değişikliği Senaryolarında Türkiye | Turkey within Climate Change Scenarios

Konuşmacı | Speaker: Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu
Moderasyon | Moderation: Doç. Dr. Ebru Yetişkin / IstanbuLab

Kürasyon | Curation: Dr. Duygu Kaşdoğan &  Doç. Dr. Ebru Yetişkin

IstanbuLab’in düzenlendiği Bilim, Teknoloji Toplum Muhabbetleri’nin üçüncüsü olan bu etkinlikte kamuoyunun bilimsel ve teknolojik sorunları nasıl anladığına odaklanılıyor. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu üçüncü bin yılın en önemli problemlerinden biri olan küresel iklim değişimini çeşitli yönleriyle nasıl anlayabileceğimizi ve çözüme katkıda bulunabileceğimizi paylaşıyor. Sera gazları ve onların tarihsel sorumluları açıklandıktan sonra iklim değişikliği senaryolarında Türkiye’nin yeri açıklanıyor.

This event, which is the third of Science, Technology and Society Talks organized by Istanbulab, focuses on how the public understands scientific and technological controversies. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu shares how we can understand global climate change, which is one of the most important problems of the third millennium, and how we can contribute to the solution. Greenhouse gases and Turkey’s position in climate change scenarios will be explored after the explanation of their historical responsibility.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, atmosferik bilimler ve afet yönetimi alanında araştırma deneyimine sahiptir. Çalışmaları temel olarak afet risk yönetimi, afet müdahale planlaması, hidro-meteorolojik afetler ve iklim değişikliği üzerine yoğunlaşmaktadır. Meteoroloji, klimatoloji ve afet yönetimi alanlarında çeşitli projelere katılmıştır. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nü üyesidir. Aynı zamanda Türk Kızılayı Genel Başkan Danışmanıdır.

Professor Dr. Mikdat Kadıoğlu has research experience in atmospheric sciences and disaster management. His research focuses on disaster risk management, disaster response planning, hydro-meteorological disasters and climate change. He has participated in various projects in the fields of meteorology, climatology and disaster management. She is still a member of Disaster Management Center and Meteorological Engineering Department of Istanbul Technical University. He is also adviser to the President of Turkish Red Crescent Society.