Friday, December 1

Judicialized health, the spirit of constitutionalism, and politics of labor in South Africa | Güney Afrika’da sağlığın hukukileştirilmesi, anayasacılık ruhu ve emek politikaları

Konuşmacı | Speaker: Prof. Kaushik Sunder Rajan
Moderasyon | Moderation: Assoc. Prof. Z. Umut Türem

Kürasyon | Curation: Dr. Duygu Kaşdoğan &  Doç. Dr. Ebru Yetişkin

The first event of 2019 STS Talks opens a conversation over the judicialization of health in South Africa. The “judicialization of health”, as conceptually developed by Joao Biehl and Adriana Petryna, speaks to ways in which demands concerning health have been made through the law, especially in global Southern contexts. In this talk, Sunder Rajan will discuss how judicial interventions in such cases are animated by creative interpretations of foundational constitutional principles.

Sunder Rajan shows that judicial interventions speak to universalizing imaginaries of human rights that are intimately connected to postcolonial imaginaries of post-apartheid democracy. At the same time, according to Sunder Rajan, they are forced to respond to the specific histories and presents of carceral and extractive regimes of neoliberal governance. In what ways do these political claims articulate with, enable or constrain the South African constitutional imagination of health as a human right? Can a biomedicalized and constitutionally mediated class action envisage new modalities of collective struggle?

2019 yılının Bilim, Teknoloji, Toplum Muhabbetleri, Güney Afrika’da sağlığın hukukileştirilmesi hakkında bir muhabbet ile başlıyor. Joao Biehl ve Adriana Petryna tarafından geliştirilen ‘sağlığın hukukileştirilmesi’ kavramı, özellikle küresel Güney bağlamında, sağlık ile ilgili taleplerin oluşturulmasında hukukun ne gibi aracı roller oynadığına dikkat çekiyor. Sunder Rajan konuşmasında, temel anayasal ilkelerin yaratıcı bir biçimde yorumlanmasının bu tarz hukuki müdaheleleri nasıl şekillendirdiğini tartışacak.

Sunder Rajan, sağlık alanındaki hukuki müdahelelerin, birbirine sıkı sıkıya bağlı olan iki tahayyül ile diyalog halinde olduğunu söylüyor: İnsan haklarının evrenselleştirici tahayyülleri ile apartheit sonrası demokrasiyi biçimlendiren postkolonyel tahayyüller. Bu hukuki müdahaleler neoliberal yönetimselliğin mahkum etmeye ve doğal kaynakların çıkarılmasına dayalı rejimlerinin kendine özgü tarihlerine ve şimdilerine yanıt vermeye de zorlanıyor aynı zamanda. Bu siyasi iddialar, sağlığı bir insan hakkı olarak gören Güney Afrika anayasal tahayyülü ile ne şekillerde eklemlenebilir, bu tahayyülü ne ölçüde kolaylaştırır veya kısıtlar? Biyomedikalleşmiş ve anayasal hak tahayyülleri ile örülmüş bir toplu hukuksal dava, kolektif mücadeleler için yeni yöntem ve yaklaşımlar ortaya koyabilir mi?

Kaushik Sunder Rajan is Professor of Anthropology and co-Director of the Chicago Center for Contemporary Theory at the University of Chicago. He works on the political economy of the life sciences and biomedicine. He is the author of *Biocapital: The Constitution of Post-Genomic Life* (Duke, 2006) and *Pharmocracy: Value, Politics and Knowledge in Global Biomedicine* (Duke, 2017), and the editor of *Lively Capital: Biotechnologies, Ethics and Governance in Global Markets* (Duke, 2012). He has just completed a manuscript on the politics of ethnography, titled “Multi-si(gh)ted: Comparison, Intimacy and the Praxis of Ethnography”. He is beginning a new research project which looks at intersections between health and law in South Africa and India.

Z. Umut Türem received his PhD degree from the Institute for Law and Society, New York University. He is currently an associate professor at the Ataturk Institute for Modern Turkish History at Boğaziçi University. His research focuses on the political economy of law and regulation as well as broader questions of law and society. More specifically, he examines the production and global circulation of legal and economic technologies in the neoliberal era, such as competition laws, independent expert agencies and the legal notion of property. He recently edited (with three other colleagues) a volume entitled “The Making of Neoliberal Turkey” (Ashgate, 2016) and guest edited (with Andrea Ballestero) a special issue of the Indiana Journal of Global Legal Studies entitled “Regulatory Translations: Expertise and Affect in Global Legal Fields” (2014). His recent articles appeared in differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, Journal of International Relations and Development and South Atlantic Quarterly.

Kaushik Sunder Rajan, Chicago Üniversitesi’nde Antropoloji Profesörü ve Çağdaş Teoriler Merkezi’nde eş direktör olarak çalışmaktadır. Biyotıp ve yaşam bilimlerinin ekonomi politiği üzerine çalışmalarını yürüten Sunder Rajan, Biocapital: The Constitution of Post-Genomic Life (2006) & Pharmocracy: Value, Politics and Knowledge in Global Biomedicine (2017) kitaplarının yazarıdır. 2012 yılında yayınlanan Lively Capital: Biotechnologies, Ethics and Governance in Global Markets başlıklı kitabın editörüdür. Yakın zamanda, etnografinin politikası konusunda hazırladığı kitabının—”Multi-si(gh)ted: Comparison, Intimacy and the Praxis of Ethnography”—yazımını tamamlayan Sunder Rajan, Güney Afrika ve Hindistan’da sağlık ve hukuk ilişkisini inceleyen yeni bir proje üzerine çalışmaktadır.

Z. Umut Türem doktora derecesini New York Üniversitesi Hukuk ve Toplum Enstitüsü’nden almıştır. Halen, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde öğretim üyesidir. İlgilendiği temel araştırma alanları hukuk ve düzenleyici devletin politik ekonomisi ve daha genel anlamda hukuk toplum etkileşimidir. Daha da özelde, neoliberal dönemde görünür olan rekabet hukuku, bağımsız idari otoriteler ya da yeni mülkiyet pratikleri gibi hukuki ve ekonomik teknolojilerin üretim ve global dolaşımını incelemektedir. 2016 sonunda üç diğer arkadaşı ile birlikte “Neoliberal Türkiye’nin Doğuşu” (“The Making of Neoliberal Turkey”) isimli bir kitap derlemiştir. 2014 yılında ise Andrea Ballestero ile birlikte Indiana Üniversitesi Küresel Hukuk Çalışmaları dergisinin “Düzenleyici Tercümeler: Küresel Hukuki Alanlarda Uzmanlık ve Etki” başlıklı özel sayısının editörlüğünü yapmıştır. Yakın zamanda “differences”, “Journal of International Relations and Development” ve “South Atlantic Quarterly” gibi dergilerde makaleleri yayınlanmıştır.