Thursday, September 28

Duygu Kaşdoğan

*EN | TR

Duygu Kaşdoğan is Assistant Professor of Urbanization and Environmental Problems in the Department of Political Science and Public Administration at İzmir Katip Çelebi University, Turkey. She received her doctoral degree in the Science and Technology Studies Program at York University, Canada (2017). She was a research fellow in the Sociology Department at Koç University, Istanbul under the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) Co-Funded Brain Circulation Scheme fellowship programme in 2016-2017, and a visiting researcher in the Anthropology Department at MIT, Cambridge in 2013-2014. She is the founding member of IstanbuLab and Transnational STS Network, and council member in the Society for Social Studies of Science (4S) since September 2019. Kaşdoğan is an associate editor for Engaging Science, Technology, and Society, and her research focuses on democratization of science, transnational collaborations, political ecology of disasters, toxicity governance, and bioeconomies.


Duygu Kaşdoğan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Doktora derecesini Kanada York Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Programı’ndan aldı (2017). 2016-2017 yılları arasında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Co-Funded Brain Circulation Programı kapsamında İstanbul Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırmacı ve 2013-2014 yılları arasında Massachusetts Institute of Technology Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. IstanbuLab ve Transnational STS Network’ün kurucu üyesi ve Eylül 2019’dan bu yana Society for Social Studies of Science (4S) konsey üyesidir. Engaging Science, Technology, and Society dergisinin yardımcı editörü olan Kaşdoğan’ın araştırmaları bilimin demokratikleşmesi, ulusötesi işbirlikleri, afetlerin politik ekolojisi ve biyoekonomi konularına odaklanmaktadır.