Thursday, September 28

Burcu Mutlu

*EN | TR

Burcu Mutlu recently received her Ph.D. in History, Anthropology, and Science, Technology & Society (HASTS) at Massachusetts Institute of Technology (MIT). She was also a research associate in the program in Science, Religion, and Culture (SRC) at Harvard Divinity School. She earned her BA in International Relations and Political Science from Marmara University and her MA in Sociology from Bogazici University. Her research interests include assisted reproductive technologies (namely IVF, gamete donation, sex selection & PGD), transnational reproduction, technologies of care, feminist STS, and digital STS. She regularly contributes writings on reproduction, science & technology, and gender to 5harfliler.com (a Turkish-language feminist blog). She also wrote blog posts in English on reproduction and technology:


Burcu Mutlu, Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de Tarih, Antropoloji, Bilim, Teknoloji ve Toplum programında doktorasını tamamladı. Harvard Divinity School’da Bilim, Din ve Kültür programında araştırmacı olarak bulundu. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans derecesini, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden de yüksek lisans derecesini aldı. İlgilendiği konular: Üremeye yardımcı teknolojiler (özellikle tüp bebek, yumurta ve sperm donasyonu, cinsiyet seçimi ve genetik tanı) ulusötesi üreme, özen/bakım teknolojileri, feminist Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (BTÇ) ve dijital BTÇ. Ayrıca, 2014’ten beri 5harfliler.com’dadüzenli olarak bilim ve teknoloji, toplumsal cinsiyet ve üreme konuları üzerine yazmaktadır.

E-mail: burcumutlu567@gmail.com