Thursday, September 28

Ebru Yetişkin

*EN | TR

Ebru Yetiskin, who specializes in digital culture, graduated from Istanbul University, Faculty of Communication, Department of Radio-TV-Cinema in 1999. She holds a master’s degree in Science, Technology and Society from Istanbul Technical University and Louis Pasteur University, where she joined the Group of Studies and Research on Science Science with a scholarship from Garanti Bank. She has written a dissertation on how scientific knowledge is used in networking and policy making in network wars, focusing on the understanding of science and technology in public. After returning from France to Turkey, she started to work as a researcher at Istanbul Technical University, and she also started her PhD in Sociology in Mimar Sinan Fine Arts University. In 2005, she worked with Antoine Hennion and Bruno Latour at the Center of Innovation Sociology of Ecole des Mines de Paris within the scope of her PhD research supported by Erasmus scholarship. She examined the production of conservative and innovative knowledge in sociology. Having received her PhD in 2008 with her dissertation Nettachmental Thought, she published the first edited publication in Turkey on postcolonial thought, subalternity and translating epistemic violations. She furthered her post-doctoral research independently and attached it with curatorial practice. She curated transdisciplinary exhibitions such as Cacophony (2013), Code Unknown(2014), Waves (2015), Illusionoscope (2017), Interfaces (2018) and Dystopie Sound Art Festival – Berlin (2018). In 2015, she continued her research as the director and curator of Contemporary Istanbul Plugin New Media Department and she became an associate professor in the same year. To contribute innovative knowledge production and to intervene the conservative knowledge making in Turkey, she also curated open public seminar series such as Contagious Bodies: Network Politics (2015-2016), Contemporary Art // Yet Another (2015-2018),   Science, Technology, Society Talks (2018 – ongoing) and Contemporary Art // An Unknown (2019 – ongoing).  She is the editor of the poet robot Deniz Yılmaz’s book, Like Others (2016). She still works at Istanbul Technical University and gives a course in the Master’s program in Science, Technology, Society.

Istanbulab footprints…


Dijital kültür alanında uzmanlaşan Ebru Yetişkin, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV-Sinema Bölümünden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ve Garanti Bankası bursuyla Louis Pasteur Üniversitesi Bilim Araştırmaları ve Çalışmaları Grubu’nda Bilim, Teknoloji, Toplum üzerine yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans sürecinde bilim ve teknolojinin kamuoyunda anlaşılması konusuna odaklanarak bilimsel bilginin ağ örgütlenmelerinin politika üretim sürecinde ve ağ savaşlarında nasıl kullanıldığıyla ilgili bir tez yazdı.. Fransa’dan Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalışmaya başlayan Yetişkin, bu süreç içinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora yapmaya başladı. 2005 yılında Erasmus bursu ile doktora araştırması kapsamında Ecole des Mines de Paris İnovasyon Sosyolojisi Merkezi’nde Antoine Hennion ve Bruno Latour ile birlikte çalıştı; toplumbiliminde konvansiyonel ve inovatif bilgi üretiminin nasıl yapıldığını inceledi. B(ağ)sal Düşünce başlıklı teziyle 2008 yılında doktora derecesi alan Yetişkin, 2010 yılında postkolonyal düşünce, maduniyet ve epistemik ihlal hakkında Türkiye’deki ilk derlemeyi yayınladı. Doktora sonrası araştırmalarını küratöryal pratikle birleştirerek Kakofoni (2013), Bilinmeyen Kod (2014), Dalgalar (2015), İllüzyonoskop (2017), Arayüzler (2018) ve Dystopie Sound Art Festival – Berlin (2018) gibi transdisipliner etkinlikler tasarladı. 2015 yılında araştırma çalışmalarına Contemporary Istanbul Plugin Yeni Medya Bölümü direktörlüğünü ve kürasyonunu üstlenerek devam etti ve aynı yıl doçent ünvanı aldı. Türkiye’de inovatif ve transdisipliner bilgi üretimine katkıda bulunmak ve konvansiyonel bilgi üretimine müdahale etmek amacıyla Bulaşan Bedenler: Ağ Siyaseti (2015-2016), Günümüz Sanatı // Bir Başka (2015-2018), Bilim, Teknoloji, Toplum Muhabbetleri (2018 – halen sürmekte) ve Günümüz Sanatı // Muamma (2019 – halen sürmekte) gibi kamuya açık seminer serileri tasarladı. Şair robot Deniz Yılmaz’ın Diğerleri Gibi (2016) kitabının editörlüğünü yapan Yetişkin halen İstanbul Teknik Üniversitesi’nde çalışmalarını yürütüyor ve İTÜ Bilim, Teknoloji, Toplum Yüksek Lisans programında ders veriyor. 

Istanbulab ayak izleri …

  • Bilim, Teknoloji ve Toplum Muhabbetleri seminer serisinin kürasyonunu Duygu Kaşdoğan ile birlikte yürütüyor.
  • Istanbulab’ın Toplum ve Bilim dergisi için hazırladığı “Bilim, Teknoloji, Toplum” başlıklı sayıya “Bir Başka Laboratuvar: B(a)sal Kürasyon” başlıklı bir makaleyle katkıda bulundu.
  • Society for Social Studies of Science (4S) yıllık konferansı kapsamında Duygu Kaşdoğan ile birlikte “An Archeology of STS in Turkey” (Türkiye’de STS’in bir Arkeolojisi) sergisinin araştırmasını ve kürasyonunu üstlendi.  
  • Galatasaray Üniversitesi’nde yapılan “Bilim Teknoloji ve Toplum Bakış Açısıyla Teknoloji” panelinde  “Bir başka laboratuvar: Bir araştırma pratiği olarak günümüz sanatı ” başlıklı bir bildiri sundu.