Thursday, September 28

Bilim, Kültür, Üniversite Çalışma Grubu | Science, Culture, University Working Group

TR | EN

İstanbuLab Bilim, Kültür ve Üniversite Çalışma Grubu, Türkiye’de bilimsel bilgi üretim ve paylaşım süreçlerinin demokratikleşmesine yönelik çalışmalar yürütmek üzere bir araya gelmiş akademisyen ve araştırmacılardan oluşuyor.

Istanbulab Science, Culture, and University Working Group is composed of academics and researchers who have come together to carry out studies for the democratization of scientific knowledge production and distribution processes in Turkey.

Üyeler | Members:

Aybike Alkan, Duygu Kaşdoğan, Onur Arslan, Özgür Narin

Çalışmalar | Studies:

Türkiye’de Üniversite: Kolektif Bibliografya Çalışması